ZZK_4420.JPG

Sołectwa

Gmina Pomiechówek podzielona jest na 26 sołectw, na czele których stoją sołtysi, wspierani przez rady sołeckie i społecznych liderów. Znaczna część sołectw może pochwalić się działalnością na rzecz aktywizacji swoich środowisk. W Wymysłach działa stowarzyszenie „Babiniec”, kultywujące lokalne tradycje, w Błędowie co roku organizowana jest Noc Świętojańska, w Szczypiornie w okresie letnim mieszkańcy spotykają się podczas festynu „Szczypiorniada”, zaś w Starym Orzechowie młodzi gromadzą się wokół stowarzyszenia „Młodzi dla wsi”. Przypominamy, że każdy mieszkaniec może realnie wpływać na życie swojego sołectwa poprzez udział w zebraniach wiejskich. To na nich zapadają decyzje na tematy najbliższe mieszkańcom lokalnych społeczności.