Wola Błędowska.jpg

Wola Błędowska

Wola Błędowska to sołectwo położone na zachodnim krańcu gminy. Przed II wojną zamieszkiwali tu ewangelicy, głównie pochodzenia niemieckiego. Sołectwo ma małą gęstość zabudowań. Położone na pagórkowatych polach, pokrytych wszechobecnymi kamieniami o różnej wielkości, prezentuje typowy krajobraz morenowy.

Sołtys - Agnieszka Winnik – Wola Błędowska 8 - tel. 509 361 002

Rada Sołecka:
1. Zbigniew Ruszkowski – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Włodzimierz Winnik
3. Jerzy Karabin