ZAN_2092.jpg

Pomoc społeczna

Zagadnieniami związanymi z polityką społeczną w gminie Pomiechówek zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wspieramy mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, przeprowadzamy konsultacje społeczne w sprawie ogłaszanych programów profilaktycznych, organizujemy opiekę domową dla osób starszych. Jeśli doświadczasz sytuacji kryzysowej w swoim życiu, jeśli w Twojej rodzinie występują dysfunkcje, jak długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność itd. zgłoś się do ośrodka pomocy przy ul. Słonecznej 51 – pracownicy socjalni przeprowadzą wywiad środowiskowy i postarają się pomoc. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej wynosi obecnie 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie.

W ośrodku można skorzystać z porad psychologicznych, otrzymać pomoc terapeutyczną i wziąć udział w grupie wsparcia. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 785 45 19, dokonać zapisu i otrzymać profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Wszystkie potrzebne wnioski dotyczące świadczeń otrzymasz w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zakładce formularzy i wniosków na naszej stronie, a także na bezpośredniej stronie ośrodka pomocy. Szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielą również pracownicy OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słoneczna 51, 05-180 Pomiechówek

tel./fax: 22 785 45 19

ops@pomiechowek.pl

kierownik ośrodka: Grażyna Drzazgowska

Godziny otwarcia:

poniedziałek – środa: 7:30-15:30

czwartek: Dzień wewnętrzny

piątek: 7:30-16:30