ZZK_0051.JPG

Ekologia i środowisko

Działania związane z troską o środowisko i rozwój ekologii leżą w gestii Pomiechowskiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WKRA, które zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pomiechówek.

Grupy zorganizowane z placówek szkolnych, które zainteresowane są zapoznaniem się z pracą wydziału zapraszamy do kontaktu srodowisko@pomiechowek.pl  tel.: 22 765 27 22.

W 2017 roku Gmina Pomiechówek uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni dla Gminy Pomiechówek w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

tablica piknik kwota_page-0001.jpg [439.88 KB]