maszty_p.jpg

Zrealizowane projekty

Projekt „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”

znaki-unijne-eusługi.png [45.07 KB]
Gmina Pomiechówek
realizuje w partnerstwie z Gminami Leszno, Stare Babice, Zakroczym, Leoncin projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.„e-usługi miedzy Wisłą a Kampinosem”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-Usługi dla Mazowsza – typ projektów e-administracja, postępowanie znak: RPMA.02.01.01-14-2932/15.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe.

W ramach projektu zostaną zakupione licencje na moduły oprogramowania w którym zaimplementowane będą e-usługi, wdrożony system elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach podległych objętych projektem oraz u Partnerów i Lidera. Jednocześnie zakupione moduły zostaną połączone z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem jakie w tej chwili znajduje się w Urzędach.

W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów (osoby fizyczne oraz przedsiębiorców).

Całkowita wartość projektu: 7 022 451,26 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 252 446,31 zł

Planowany okres zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r.