Błędówko.jpg

Błędówko

Błędówko to sołectwo z małą gęstością zabudowania. Krajobraz stanowią przede wszystkim pola uprawne. Miejscowość o tej samej nazwie pojawia się już na początku XIX wieku. Można tu zobaczyć dwie ciekawe, murowane kapliczki.

Sołtys - Józef Kowalski – Błędówko 10 - tel. 693 606 548

Rada Sołecka:
1. Marianna Kryśkiewicz – przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Rafał Wojda
3. Kazimierz Turkiewicz