cerkiew_72_dpi_fot_Katarzyna_Leszczynska012-DSC_0401.jpg

Stanisławowo

Stanisławowo to sołectwo z jedyną cerkwią znajdującą się poza obszarem miejskim w środkowej Polsce. Odbudowana po wojnach cerkiew jest pozostałością po Kolonii Aleksandryjskiej, którą zamieszkiwali budujący Twierdzę Modlin osadnicy z Rosji. Znajduje się tu także zabytkowy cmentarz prawosławny. Teren sołectwa obejmuje rozległe łąki pomiędzy Wkrą i Narwią. 

Sołtys - Stanisław Calak – Stanisławowo 32 - tel. 601 089 637

Rada Sołecka:
1. Wojciech Zawieska – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Grażyna Calak
3. Artur Turłaj
4. Bogdan Sędrowski
5. Anna Lipska–Roman