Goławice.jpg

Goławice Drugie

Goławice Drugie to duży obszar lasu, ale też miejscowość z bogatą historią. Znajduje się tu wiele starych drewnianych domów, które powstały dla budowniczych fortów powstających na terenie obecnych Goławic Pierwszych. Dawna zwyczajowa nazwa „Jerozolimka”, świadczy o zamieszkiwaniu tych terenów przez ludność żydowską. Cześć terenu przylega bezpośrednio do rzeki Wkry. Jest to miejsce popularne wśród letników. Znajduje się tu jedyny w gminie pomnik przyrody nieożywionej – kamień, gnejs biotytowy. Obszar leśny obejmuje fragment Rezerwatu Dolina Wkry z fragmentem ciekawego lasu łęgowego.

Sołtys - Agnieszka Mrokowska – Goławice Drugie ul. Konwaliowa 46 - tel. 607 134 306

Rada Sołecka:
1. Anna Szczyrek – przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Justyna Gers
3. Robert Mrokowski