Goławice.jpg

Goławice Drugie

Goławice Drugie to duży obszar lasu, ale też miejscowość z bogatą historią. Znajduje się tu wiele starych drewnianych domów, które powstały dla budowniczych fortów powstających na terenie obecnych Goławic Pierwszych. Dawna zwyczajowa nazwa „Jerozolimka”, świadczy o zamieszkiwaniu tych terenów przez ludność żydowską. Cześć terenu przylega bezpośrednio do rzeki Wkry. Jest to miejsce popularne wśród letników. Znajduje się tu jedyny w gminie pomnik przyrody nieożywionej – kamień, gnejs biotytowy. Obszar leśny obejmuje fragment Rezerwatu Dolina Wkry z fragmentem ciekawego lasu łęgowego.

Sołtys - Bartłomiej Oliwa, ul. Jaśminowa 8, tel. 797-537-053

Rada Sołecka:

  1. Magdalena Chojnacka
  2. Aldona Ślepowrońska
  3. Aneta Kamińska