IMG_9122.JPG

Kosewo

Kosewo to sołectwo zbudowane wokół dużego stawu, charakterystycznego dla miejscowości. Jeszcze w latach powojennych znajdowała się tu szkoła, której budynek, o charakterystycznym przypominającym dworek wyglądzie, znajdziemy przy głównej ulicy. Znajduje się tutaj także Fort II Kosewo, zabytek z pierwszego pierścienia budowanych wokół Twierdzy Modlin fortów. W Kosewie mieści się również filia Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek. Jest miejscem spotkań, integracji oraz kulturalnych wydarzeń lokalnej społeczności. 

Sołtys - Tadeusz Witkowski – Kosewo, ul. Piastowska 62 - tel. 515 669 637

Rada Sołecka:
1. Paweł Kula – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Anna Sidor
3. Ewa Bandera