Lisia_12 087_20220207075018.jpg

Pomocnia

Pomocnia to sołectwo położone na pagórkowatych, morenowych polach. Walory te doskonale wykorzystuje rozległe pole golfowe znajdujące się na terenie miejscowości. Mieści się tu także jedyny na terenie gminy trzygwiazdkowy hotel.

Sołtys - Mariusz Matusiak – Pomocnia 1A - tel. 575 100 219

Rada Sołecka:

  1. Przemysław Sawicki
  2. Katarzyna Strucka
  3. Magdalenia Rola