DSC01850_DxO.jpg

Bronisławka

Bronisławka to sołectwo położone wzdłuż jednej ulicy i po jednej stronie tej ulicy. Drugą stronę stanowią rozległe łąki, ciągnące się wzdłuż Wkry, aż do samego jej ujścia. Są one miejscem życia wielu ptaków i miejscem niezwykle ciekawym pod względem ornitologicznym. Ciekawostką jest, że wszystkie zabudowania sołectwa położone są poniżej torów kolejowych.

Sołtys - Joanna Sałacińska – Bronisławka 16 - tel. 669 383 192

Rada Sołecka:
1. Marcin Pankonin – Przewodniczący Rady Sołeckiej