DSC01850_DxO.jpg

Bronisławka

Bronisławka to sołectwo położone wzdłuż jednej ulicy i po jednej stronie tej ulicy. Drugą stronę stanowią rozległe łąki, ciągnące się wzdłuż Wkry, aż do samego jej ujścia. Są one miejscem życia wielu ptaków i miejscem niezwykle ciekawym pod względem ornitologicznym. Ciekawostką jest, że wszystkie zabudowania sołectwa położone są poniżej torów kolejowych.

Sołtys - Zbigniew Ponto, Bronisławka 10, tel. 606-218-188

Rada Sołecka:

  1. Iwona Walerowicz-Topolska
  2. Danuta Ponto
  3. Danuta Chołody