image00020.jpeg

Zapiecki

Zapiecki to sołectwo typowo rolnicze, położone w najwyższej części gminy. Gospodarstwa porozrzucane są po terenie, którego granicę stanowi wschodnia ściana lasów pomiechowskich. Dużą powierzchnię upraw zajmują sady. Ich potencjał wykorzystuje tłocznia soków.

Sołtys - Paweł Obraziński – Zapiecki 11 - tel. 606 674 395

Rada Sołecka:
1. Sylwia Małachowska – przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Agnieszka Obrazińska
3. Katarzyna Kantarska