Kikoły (2).jpg

Kikoły

Kikoły to sołectwo położone nad Narwią, z rozległymi polami do samych lasów pomiechowskich. O bogatej przeszłości miejscowości świadczy fakt, że znajdowała się tu szkoła oraz wiele przedwojennych drewnianych domów. Ciekawostka jest zabytkowy cmentarzyk żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Wysoka skarpa z pięknym widokiem na Narew, została zasiedlona przez licznych letników. Na terenie sołectwa, na posesjach prywatnych znajduje się kilka okazałych drzew, pomników przyrody.

Sołtys - Dorota Młyńska-Marcinowska – Kikoły 33F – tel. 723 677 826

Rada Sołecka:
1. Marcin Michalik – przewodnicząca Rady Sołeckiej
2. Paulina Kutrowska
3. Krzysztof Cuber