IMG_20210912_104836_DxO.jpg

Nowy Modlin

Nowy Modlin to sołectwo obejmujące dawny PGR, po którym pozostało osiedle bloków, a także część terenów PomInvest, zachęcających duże firmy do inwestycji na terenie gminy Pomiechówek. To również miejscowość z zabudową jednorodzinną oraz osiedlem starych bloków, zwiąnych dawniej z POMem. W XIX wieku,  na terenie Nowego Modlina zamieszkiwali ewangelicy wspomagający budowę Twierdzy Modlin. Byli stopniowo wysiedlani z tego terenu przed I i po II wojnie światowej. Śladem po nich jest niewielki cmentarz ewangelicki.

Sołtys - Luiza Oleszek – Nowy Modlin 1A, tel. 514 097 173

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Skowroński – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Maja Zakaszewska
3. Beata Bieńkowska