Turystyka i sport

Turystyka i sport

Atutem gminy jest jakość środowiska przyrodniczego; istnienie na jej terenie dwóch rezerwatów: leśnego oraz przyrody, obszaru Natura 2000 oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki - Wkra oraz Narew.

Intensyfikujemy działania związane z wykorzystaniem naturalnych walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz rozwojem turystyki i rekreacji na terenie gminy. Tylko w roku 2014 r. na zadania związane z tworzeniem bazy turystycznej wydamy pół miliona złotych. Park linowy, wypożyczalnia rowerów, urządzenia do crossfitu. Już dziś zapraszamy do korzystania z atrakcji turystycznych: partia golfa, spływ kajakowy, a może spacer leśną ścieżką dydaktyczną? Mapa turystyczna

Jesteśmy członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek www.3rzeki.pl

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń