Turystyka i sport

Turystyka i sport

Atutem gminy jest jakość środowiska przyrodniczego; istnienie na jej terenie dwóch rezerwatów: leśnego oraz przyrody, obszaru Natura 2000 oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki - Wkra oraz Narew.

Mapa turystyczna

Jesteśmy członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek oraz Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi.

Aplikacja Zielone Mosty Narwi - zapraszamy do obejrzenia terenów gminy z lotu ptaka na wirtualnym spacerze!

Celem projektu jest Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej „Zielone Mosty Narwi”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Aplikacja mobilna Zielone Mosty Narwi mająca na celu promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym produktów lub usług lokalnych poprzez utworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej „ Zielone Mosty Narwi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.

 

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl