DSC08358_DxO_p.jpg

Środowisko przyrodnicze

Niewątpliwą zaletą gminy Pomiechówek jest możliwość skorzystania z różnych form obcowania z przyrodą. Mamy do dyspozycji duży kompleks leśny, o powierzchni około 3000 ha, rozciągający się w poprzek gminy, którym zawiadują trzy należące do Nadleśnictwa Jabłonna Leśnictwa - Szczypiorno, Pomiechówek i Kolonia. W lasach pomiechowskich znajdziemy dwa rezerwaty przyrody, wyróżniające się wartymi ochrony gatunkami. Wyznaczono tu także dwa obszary Natura 2000, w tym rozległy obszar leśny w Leśnictwie Kolonia, nazwany „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej” oraz znajdujący się na terenie Leśnictwa Szczypiorno, nazwany „Doliną Wkry”. Lasy znajdujące się na terenie gminy tworzą doskonały mikroklimat, umożliwiają spacery, grzybobranie, uprawianie sportu oraz rekreację o każdej porze roku. Walory pomiechowskich lasów można obserwować, spacerując przebiegającymi przez gminę szlakami, szczególnie zielonym, żółtym i czarnym. Trzeci obszar Natura 2000, wyznaczono na terenie Grupy Fortowej Goławice, ze względu na zimujące tam nietoperze. Jest to niedostępny teren działek letniskowych.

Rezerwat Pomiechówek jest typowo leśnym obszarem, będącym ostoją zwierzyny i chroniącym fragmenty lasu grądowego z licznymi drzewami pomnikowymi. Powstał w 1981 roku i zajmuje obszar 18,86 ha. Piękno przyrody chronionej w rezerwacie, można zaobserwować wędrując fragmentem żółtego szlaku. Las z dosyć gęstym poszyciem, próchniejące gałęzie, półmrok i odgłosy ptaków, przenoszą spacerującego w klimat prastarej puszczy.

20210924_113456 (002).jpg [6.89 MB]

Rezerwat Dolina Wkry  chroni zupełnie inny obszar krajobrazu. Powstał w 1991 r. na powierzchni 23,78 ha. Jest to unikatowy odcinek rzeki Wkry, wraz z dwoma otaczającymi rzekę brzegami, na odcinku 1,1 kilometra. Lewy brzeg rezerwatu, to lasy łęgowe,  tereny częściowo zalewane przez rzekę. Tą cześć Rezerwatu można obserwować wędrując fragmentem niebieskiego szlaku wzdłuż Wkry. Prawy brzeg rzeki, to wysoka skarpa, poprzecinana wąwozami. Ten obszar chroni grąd środkowoeuropejski i zboczowy, z przewagą sosen i dębów. Przez fragment tej części Rezerwatu prowadzi zielony szlak.

20210921_125403.jpg [6.08 MB]

Leśna ścieżka dydaktyczna (nie mylić ze ścieżką edukacyjną w Parku Dolina Wkry), została utworzona przez Nadleśnictwo Jabłonna na terenie lasu, na długości około 3 kilometrów. Przy ścieżce ustawiono 26 tematycznych tablic z zakresu szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej. Patrząc wokoło, możemy zauważyć żywe animacje tożsame z treścią tablic. Dla bezpieczeństwa, ścieżka oznaczona jest tabliczkami kierunkowymi. Dzięki temu nie ma możliwości zabłądzenia w lesie. Przy ścieżce ustawiono wtapiające się w las ławeczki, na których można odpocząć. Początek i koniec ścieżki, znajdują się obok Leśnictwa Pomiechówek. Po uprzednim kontakcie z Leśnictwem,  można skorzystać ze znajdującej się tam  pokaźnej, zadaszonej wiaty, ze stołami.

Żółty szlak.jpg [3.97 MB]

Pomniki przyrody na terenie gminy, to kilkanaście oznaczonych na mapie, wiekowych drzew oraz jedyny pomnik przyrody nieożywionej - gnejs biotytowy, znajdujący się obok ostrego zakrętu, przy wjeździe do miejscowości Goławice Drugie, przy żółtym szlaku. Drzewa pomnikowe występują w różnych zakątkach gminy. Większość z nich znajduje się na terenach prywatnych, jednak dociekliwi, mogą dostrzec sylwetki tych drzew, na przykład przemieszczając się drogą 62, w obrębie miejscowości Kikoły.