osp_2.jpg

Alarmowe

Najważniejsze, ogólnopolskie numery alarmowe:

112 - numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej, służący do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia i mienia

999 - Pogotowie

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

992 - Pogotowie Gazowe

991 - Pogotowie Energetyczne

Dodatkowo udostępniamy alarmowe dane kontaktowe do gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Komisariatu Policji w Pomiechówku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Numery i adresy, które mogą się przydać:

Apteka nr 236
ul. Szkolna 1, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 785 41 25

Urząd Pocztowy
ul. Modlińska 5, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 785 42 16

Bank Spółdzielczy
ul. Szkolna 2, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 765 03 03