ZAN_2092.jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek
tel. 22 785 41 20
spzoz@pomiechowek.pl
www.spzozpomiechowek.pl