Środowisko przyrodnicze

Rezerwat leśny „Pomiechówek”, położony przy drodze wiodącej do Goławic.

Został utworzony 3 grudnia 1981 roku. Jego powierzchnia to 18,86 ha. Do obszaru zalicza się część Lasów Pomiechowskich należących do Nadleśnictwa Jabłonna. Teren został objęty ochroną ze względu na zbliżony do naturalnego fragment lasu z dębem szypułkowym
(o trzydziestometrowej wysokości), dużą domieszką różnych gatunków drzew i krzewów, drzewami pomnikowymi oraz bogatą fauną. Na terenie rezerwatu zobaczyć możemy nawet 200-letnie sosny i dęby.

Rezerwat wraz z otaczającymi go Lasami Pomiechowskimi jest atrakcyjnym miejscem dla wycieczek rowerowych i pieszych. Zwarty drzewostan sprawia, iż las jest zacieniony, co daje specyficzny klimat.

Rezerwat krajobrazowy „Dolina Wkry”, położony wzdłuż rzeki Wkra.

Zajmuje powierzchnię 23,78 ha. W skład chronionego obszaru wchodzą lasy Leśnictwa Pomiechówek i Leśnictwa Szczypiorno (17,35 ha), odcinek rzeki między Szczypiornem a Kosewem o długości 1,1 km (6,43 ha) oraz fragment gruntów Goławice Drugie i Szczypiorno. Celem utworzenia rezerwatu była ochrona „krajobrazu przełomowego odcinka Wkry i pozostałości lasów łęgowych.” Wąska w tym miejscu dolina rzeki oddziela Wysoczyzny Płońską i Ciechanowską. Strome zbocza doliny porasta las. Walorem są wąwozy erozyjne rozcinające stoki.

Występujące na terenie rezerwatu potencjalne typy siedliskowe lasu to łęg i grąd. Jednak są one zmienione przez powszechnie sadzoną sosnę. Najbardziej zbliżone do naturalnych są zbiorowiska usytuowane blisko wody. Brzegi Wkry porośnięte są szuwarami.

Jezioro Błędowskie, zwane „Pomocnia”.

O powierzchni około 9 ha, położone we wsi Błędowo. Nietypowe położenie (na obszarze uznawanym za bezjeziorny) oraz wyjątkowe walory estetyczne jaki tworzą zalesione obrzeża jeziora sprawiają, że jezioro budzi duże zainteresowanie naukowców. Zbiornik charakteryzuje się bogatym fito i zooplanktonem. Od 1968 roku jeziorem opiekuje się warszawskie Koło nr 5 Warszawa Praga-Północ, które działa przy Okręgu Mazowieckim PZW.

Na wschodnim pobrzeżu leży duża stanica wędkarska (tel. 22 785-50-78) z miejscami noclegowymi w domkach 2-, 3- i 4-osobowych.

Wędkarze mają do dyspozycji również parking, trzy duże pomosty w kształcie litery T i 15 łodzi. Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę za składką Okręgu Mazowieckiego PZW lub dopłatą na wody krajowe.

Nad jezioro najlepiej dojechać od Nowego Dworu Mazowieckiego, kierując się w stronę Pomiechówka, następnie w lewo do Kosewka i dalej prosto wzdłuż malowniczej Wkry do Błędowa (ok. 10 km od Kosewka).

Łąki w pobliżu ujścia Wkry do Narwi.

Łąki znajdujące się w pobliżu ujścia Wkry do Narwi są szczególnie istotne dla turystyki ornitologicznej. Percepcja łąk stymulowana jest unikalnym w skali kraju występowaniem roślinności trawiastej, turzycowej, szuwarów oraz znajdującymi się w pobliżu ujścia fragmentami starorzeczy – tzw. „Starą Narwią”.
Rozległe, płaskie tereny łąk stanowią bardzo dobre warunki do obserwacji ptaków. Występuje tu aż 127 gatunków ptaków, z czego wiele
z nich jest zagrożonych wyginięciem m.in. derkacz, zimorodek czy bocian czarny. Niemal wszystkie te gatunki zaliczamy do lęgowych. Obserwować możemy również osobniki zagrożonych gatunków także w skali całej Europy, np. jarzębatka, gąsiorek. Liczba gatunków występujących na łąkach w danym okresie jest uwarunkowana stanem poziomu wód na Narwi i Wkrze. W czasie spiętrzenia wód łąki zostają całkowicie zalane. Po powrocie wód do koryta możemy podziwiać mozaikę rozlewisk. Nad wody Wkry i Narwi można przybyć samotnie lub z Klubem Podróży Horyzonty (www.horyzonty.pl), który w ramach cyklu „Spotkania z przyrodą” organizuje z Warszawy autokarowe wycieczki z przewodnikiem. Zachęcamy by w ciszy i skupieniu, nad rozlewiskami podpatrywać życie tutejszych ptaków.
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl