maszty_p.jpg

Kontakt z nami

Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz Tomasz Bielecki
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10
urzad@pomiechowek.pl

Zastępca Wójta Gminy Pomiechówek
Mariusz Łempicki
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10
z-wojta@pomiechowek.pl

Sekretariat
Magdalena Pawlak
Natalia Bylińska
Paulina Ujazda
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10
urzad@pomiechowek.pl

Skarbnik Gminy Pomiechówek
Kamila Gronczewska
tel.: 22 765-27-14
skarbnik@pomiechowek.pl

Sekretarz Gminy Pomiechówek
Bożena Ewa Śliwińska
tel.: 22 765 27 30
bozena.sliwinska@pomiechowek.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Wanda Karabin – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 12, nieruchomosci@pomiechowek.pl
Magdalena Strzelczak - zastępca kierownika wydziału
Tel.: 22 765 27 19, magdalena.strzelczak@pomiechowek.pl
Mariusz Jackiewicz – podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21, gospodarka.przestrzenna@pomiechowek.pl
Małgorzata Kowalska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Tel.: 22 765 27 36, malgorzata.kowalska@pomiechowek.pl
Dominika Jurka – podinspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 36, d.jurka@pomiechowek.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Monika Lewandowska – kierownik wydziału,
tel.: 22 765 27 20, m.lewandowska@pomiechowek.plprzetargi@pomiechowek.pl
Piotr Mychliński – inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, inwestycje@pomiechowek.pl
Marta Kopczewska – inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, inwestycje@pomiechowek.pl
Małgorzata Wawryn – inspektor ds. inwestycji
tel. 22 765 27 20, inwestycje@pomiechowek.pl
Dominika Osińska – pomoc administracyjna

Wydział Budżetu
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13, elzbieta.kilis@pomiechowek.pl
Edyta Rudnicka - główny specjalista ds. płac
tel.: 22 765 27 13, edyta.rudnicka@ops.pomiechowek.pl
Wiesława Witkowska – inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 13, wieslawa.witkowska@pomiechowek.pl
Anna Zakrzewska - podinspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 13, a.zakrzewska@pomiechowek.pl
Joanna Kowalska - referent ds. podatków i opłat

Wydział Finansów
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,  elzbieta.chrzanowska@pomiechowek.pl
Jadwiga Brzozowska – inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17, podatki@pomiechowek.pl
Adrian Cegliński - inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17, a.ceglinski@pomiechowek.pl
Karolina Imiołek - inspektor ds. podatków
tel.: 22 765 27 16, k.imiolek@pomiechowek.pl
Kinga Jeznach – podinspektor ds. podatków
tel.: 22 765 27 17, kinga.jeznach@pomiechowek.pl

Wydział Oświaty, Kadr i Rady Gminy
Marta Zawadzka – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 29, marta.zawadzka@pomiechowek.pl
Teresa Leszczyńska – inspektor ds. kadr i rady gminy 
tel.: 22 765 27 26, rada@pomiechowek.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
Justyna Arbaszewska - referent ds. działalności gospodarczej
tel.: 22 765 27 37

Wydział Organizacji i Systemów Informatycznych
Magdalena Pawlak – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 24, m.pawlak@pomiechowek.pl
Natalia Bylińska – inspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych
tel.: 22 765 27 24, n.ochonko@pomiechowek.pl
Marcin Krzemiński – główny specjalista ds. informatyki
tel.: 22 765 27 32, marcin.krzeminski@pomiechowek.pl
Damian Tober - referent ds. informatyki
tel.: 22 765 27 32, d.tober@pomiechowek.pl
Paulina Ujazda - pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 32 -  p.ujazda@pomiechowek.pl
Mateusz Sucharski - pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 32 -  m.sucharski@pomiechowek.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Agnieszka Szajna – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Sylwia Małachowska – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Wiesław Patuła – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Justyna Kowalik – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl
Aneta Wojcieska - inspektor ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne
tel.: 22 765 27 22, odpady@pomiechowek.pl
Marek Sobieszek - referent ds. ochrony powietrza
tel. 22 765 27 22, srodowisko@pomiechowek.pl

Wydział Projektów Rozwojowych
Monika Piłkowska-Końska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 31, monika.pilkowska@pomiechowek.pl
Agnieszka Kleniewska – zastępca kierownika wydziału
tel.: 22 765 27 31, agnieszka.kleniewska@pomiechowek.pl
Martyna Makowska - inspektor ds. rozliczeń funduszy zewnętrznych
tel. 22 765 27 31, m.makowska@pomiechowek.pl

Wydział Turystyki i Dziedzictwa Lokalnego
turystyka@pomiechowek.pl
Danuta Bolek - podinspektor ds. turystyki
tel.: 22 765 27 35, d.bolek@pomiechowek.pl
Magdalena Zakrzewska-Myć - podinspektor ds. turystyki
tel.: 22 765 27 35, m.zakrzewska@pomiechowek.pl

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Agnieszka Ujazda-Miedza – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 23, promocja@pomiechowek.pl
Paulina Szymańska – podinspektor ds. promocji i marketingu
tel.: 22 765 27 23, p.szymanska@pomiechowek.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
Anna Latkowska – inspektor ds. obywatelskich
tel.: 22 765 27 11, so@pomiechowek.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
Justyna Oczak-Gajewska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: 22 765 27 18, usc@pomiechowek.pl
Natalia Muzal - referent ds. dowodów osobistych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła
tel.: 22 765 27 28 lub 500 530 458, oc@pomiechowek.pl

Konserwator
Andrzej Kamiński
tel.: 22 765 27 28

Inspektor Ochrony Danych
Justyna Jabłonka 
iod@pomiechowek.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Grzegorz Lubeńczuk
iod@pomiechowek.pl