IMG_6144_p.jpg

Kontakt z nami


Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz, Tomasz Bielecki
tel. do sekretariatu: 22 765 27 24

Zastępca Wójta Gminy Pomiechówek
Mariusz Łempicki
tel. do sekretariatu: 22 765 27 24 

Sekretariat Urzędu 
Magdalena Pawlak
Natalia Bylińska
Paulina Ujazda
urzad@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10

Skarbnik Gminy Pomiechówek 
Kamila Gronczewska
skarbnik@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 14

Sekretarz Gminy Pomiechówek 
Bożena Śliwińska
bozena.sliwinska@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 30

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
nieruchomosci@pomiechowek.pl ; gospodarka.przestrzenna@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 19; 22 765 27 21; 22 765 27 36
Wanda Karabin – kierownik wydziału
Magdalena Strzelczak – zastępca kierownika wydziału
Mariusz Jackiewicz – podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
Małgorzata Kowalska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Dominika Jurka – podinspektor ds. geodezji

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
inwestycje@pomiechówek.pl ; przetargi@pomiechowek.pl
tel.; 22 765 27 39
Monika Lewandowska – kierownik wydziału
Piotr Mychliński – inspektor ds. inwestycji

Wydział Budżetu
tel.: 22 765 27 13, 
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
Edyta Rudnicka – główny specjalista ds. płac
Wiesława Witkowska – inspektor ds. budżetu
Joanna Kowalska – referent ds. podatków i opłat

Wydział Finansów
podatki@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 16; 22 765 27 17
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
Jadwiga Brzozowska – inspektor ds. wymiaru podatków
Adrian Cegliński – inspektor ds. budżetu
Karolina Imiołek – inspektor ds. podatków
Kinga Jeznach – podinspektor ds. podatków

Wydział Oświaty, Kadr i Rady Gminy
Marta Zawadzka – Kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 29, 
Teresa Leszczyńska – inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
rada@pomiechowek.pl tel.: 22 765 27 26
Justyna Arbaszewska – referent ds. działalności gospodarczej
j.arbaszewska@pomiechowek.pl tel.: 22 765 27 37

Wydział Organizacji
tel.: 22 765 27 24
Magdalena Pawlak – kierownik wydziału
Natalia Bylińska – inspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych
Paulina Ujazda – pomoc administracyjna

Wydział Informatyczno-techniczny 
tel.: 22 765 27 32
Marcin Krzemiński – kierownik wydziału
Damian Tober – referent ds. informatyki
Mateusz Sucharski – pomoc administracyjna

Wydział Środowiska 
srodowisko@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 33
Agnieszka Szajna – kierownik wydziału
Sylwia Małachowska – inspektor ds. środowiska
Magdalena Zakrzewska Myć – inspektor ds. środowiska
Katarzyna Betlińska – pomoc administracyjna

Wydział Gospodarki Komunalnej
komunalny@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 20
Agnieszka Szajna – kierownik wydziału
Małgorzata Wawryn - zastępca kierownika wydziału
Marta Kopczewska – inspektor ds. gospodarki komunalnej
Wiesław Patuła – inspektor ds. gospadarki komunalnej
Andrzej Kamiński - konserwator
Dominika Osińska - pomoc administracyjna

Wydział Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
odpady@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 22
Krzysztof Kula – kierownik wydziału
Aneta Wojcieska – inspektor ds. gospodarki odpadami
Marek Sobieszek  – referent ds. gospodarki odpadami i rolnictwa

Wydział Projektów Rozwojowych 
projekty@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 31
Monika Piłkowska-Końska – kierownik wydziału
Agnieszka Kleniewska – zastępca kierownika wydziału
Martyna Makowska – inspektor ds. rozliczeń funduszy zewnętrznych

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
promocja@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 23
Agnieszka Ujazda-Miedza – kierownik wydziału
Paulina Szymańska – podinspektor ds. promocji i marketingu
Danuta Bolek – podinspektor ds. turystyki

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich 
so@pomiechówek.pl
tel.: 22 765 27 11,

Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek

Anna Latkowska – inspektor ds. obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego 
usc@pomiechowe.pl
tel.: 22 765 27 18, 

Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek

Justyna Oczak-Gajewska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Natalia Muzal – referent ds. dowodów osobistych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 
oc@pomiechowek.pl
tel.: 22 765 27 28 lub 500 530 458,
Wiesław Patuła

Ochrona Danych Osobowych 
iod@pomiechowek.pl
Justyna Jabłonka - Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Lubeńczuk - Zastępca Inspektora Ochrony Danych