IMG_9286_20220208113530.jpg

Komisje Rady Gminy kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna

Grażyna Kiliś - przewodnicząca komisji

Marcin Ruciński - zastępca przewodniczącej

Dorota Młyńska-Marcinowska

Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej

Małgorzata Lewczuk – przewodnicząca komisji

Zbigniew Pietrzak - zastępca przewodniczącej komisji

Beata Wyszyńska

Jan Drzazgowski

Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług

Teresa Cieślińska - przewodnicząca

Dariusz Radwański - zastępca przewodniczącej

Artur Bonas

Małgorzata Leszczyńska

Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu

Iwona Sagatyńska – przewodnicząca komisji

Wioletta Śliwińska - zastępca przewodniczącej komisji

Andrzej Malasiewicz

Andrzej Górecki

Komisja skarg, wniosków i petycji

Artur Bonas – przewodniczący komisji

Dorota Młyńska- Marcinowska - zastępca przewodniczącego komisji

Małgorzata Lewczuk

Iwona Sagatyńska

Zbigniew Pietrzak