IMG_4336.JPG

Wsparcie dla inwestora

Pomiechówek – inwestuj z nami!

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na terenie Podstrefy Pomiechówek ulokować swoją działalność mogą liczyć na wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji. Władze Gminy Pomiechówek mają świadomość, że strefa podnosi atrakcyjność inwestycyjną gminy i daje jej perspektywę rozwoju. Życzliwość władz lokalnych znajduje swój wyraz w szybkim podejmowaniu decyzji, tworzeniu przyjaznego klimatu i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.

Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Pomiechówek

Przedsiębiorcom poszukującym dogodnej lokalizacji dla działań biznesowych gmina Pomiechówek oferuje ponad 179 ha dobrze uzbrojonych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w okolicy lotniska Warszawa Modlin, w miejscowości Nowy Modlin.

Dynamiczny rozwój podstrefy jest efektem proinwestycyjnej polityki gminy, stawiającej na promocję gospodarczą i stwarzającej dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania. Co istotne, administracja samorządowa skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków lokalnych.

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji. Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych jest decyzja o wsparciu udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Na stronie www.strefainwestycji.arp.pl dostępny jest „kwalifikator” pomocy publicznej, który pozwoli na wstępną weryfikację Państwa planów inwestycyjnych.

Polski Fundusz Rozwoju

Obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Jego celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu

PAIiH pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.

W celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzono sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne. Celem COI jest ułatwianie kontaktów pomiędzy inwestorem a władzami lokalnymi.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu.

image.png [261.11 KB]