IMG_20210912_104836_DxO.jpg

Oferta lokalizacyjna

Oferta inwestycyjna gminy Pomiechówek to ponad 179 ha gruntów zlokalizowanych w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Pomiechówek. Tereny inwestycyjne są uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną, posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający  realizację na nich inwestycji w zakresie produkcji i usług. Ponadto kompleksowe wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr stwarza dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności.

Pominvest.png [3.40 MB]

Więcej informacji na temat atrakcyjności inwestycyjnej oraz gospodarczej naszego kraju można uzyskać pod adresem: http://www.paih.gov.pl/regiony/wojewodztwa oraz http://www.paih.gov.pl/sektory.

Oferty działek inwestycyjnych dostępne są również w bazie PAIH.

image.png [261.11 KB]