most_park_pomiechowek_300_dpiDSC_9857.jpg

Podstawowe Dane

Siedziba władz gminy:

05-180 Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10

urzad@pomiechowek.pl
rada@pomiechowek.pl
www.pomiechowek.pl
www.facebook.com/GminaPomiechowek

Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części Mazowsza, w powiecie nowodworskim, w odległości 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km2. Administracyjnie podzielona jest na 26 sołectw, które aranżują życie swoich lokalnych społeczności. Gmina Pomiechówek liczy 9022 mieszkańców.

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny - Pomiechówek oraz przyrody - Dolina Wkry. W znacznej części gmina objęta jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Położona jest nad wodami Wkry i Narwi.

Mamy dogodne połączenie z Warszawą. Podmiejski ruch pasażerski umożliwia szybkie dotarcie ze stolicy do samego centrum Pomiechówka – zaledwie 46 minut podróży pociągiem dzieli nas od warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczający czas, by znaleźć się w zgoła odmiennej przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy przebiega jedna z podstawowych dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce - trasa nr 7 Warszawa-Gdańsk. Leżymy w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Jesteśmy gminą rekreacyjną, nad rzekami Wkrą i Narwią zlokalizowanych jest blisko 3 tys. działek letniskowych. Biorąc pod uwagę architekturę mieszkaniową przeważa zabudowa jednorodzinna. Aktywnie pozyskujemy środki unijne i dotacje zewnętrzne. Dzięki tym środkom, na przestrzeni wielu lat udało nam się nie tylko poprawić infrastrukturę drogową, ale także odnowić budynek gminnego ośrodka kultury oraz biblioteki, powołać do życia kino, utworzyć centrum integracji społecznej, a także kompleks leśno-edukacyjny Park Dolina Wkry w Pomiechówku. Park jest miejscem nietuzinkowym, zbudowanym jedynie z naturalnych, drewnianych materiałów, wkomponowanym w krajobraz lasów pomiechowskich. Stworzony do wypoczynku, rekreacji i edukacji przyrodniczej. Unikalny na skalę regionu spacer w koronach drzew oraz wieża widokowa pozwalają na odkrywanie uroków Pomiechówka z nieco odmiennej perspektywy i co roku przyciągają rzeszę turystów.

W partnerstwie z Włochami

Od 1998 r. współpracujemy z włoską gminą Antrodoco, położoną ok 100 km od Rzymu. Pierwsze lata partnerstwa opierały się na wymianach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, obecnie współpracę ukierunkowujemy na wymianę młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny sportu. Wspólnie realizujemy projekty ukierunkowane na lokalne tradycje, wymianę doświadczeń oraz dialog międzyludzki.

Pozarządowo

Na terenie gminy działają stowarzyszenia i organizacje wśród nich między innymi: Stowarzyszenie "Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi", Stowarzyszenie "Rodzina w Drodze", Stowarzyszenie "Pomiechowskie Bezdomniaki" czy Fundacja Fort III Pomiechówek - oddział w Pomiechówku. 

Symbole gminne

Patronką gminy jest św. Anna, to jej wizerunek stanowi herb, który w listopadzie 2013 r. został ustanowiony uchwałą Rady Gminy Pomiechówek.

Herb gminy przedstawia w polu srebrnym głowę św. Anny, okrytą błękitną chustą, z dłonią, zakrywającą palcem usta, ponad mostem czerwonym na falistej podstawie błękitnej. Rzeka i most symbolizują położenie gminy nad ważnymi szlakami i przeprawami rzecznymi, które na przestrzeni lat wpływały na dzieje lokalne. Wizerunek św. Anny, równocześnie patronki parafii, nawiązuje do najstarszego fresku przedstawiającego świętą, który został odkryty w Faras przez polskiego archeologa prof. Kazimierza Michałowskiego – św. Anna z palcem na ustach, to symbol cnoty, pokory, cichości, zadumy.