karta_pmch.png

Karta Pomiechowska

Karta Pomiechowska jest kartą ogólnodostępną, bezpłatną oraz wydawaną na czas nieokreślony. Warunkiem jej uzyskania jest złożenie wniosku, dostępnego w Centrum Integracji Społecznej oraz poniżej w plikach do pobrania. Odbiór i aktywacja karty odbędzie się podczas osobistej wizyty w Centrum Integracji Społecznej. Karta ma postać plastikowego blankietu, na którym będzie nadrukowane imię i nazwisko posiadacza oraz nr karty. Naszą intencją jest, by jak najszersze grono osób było posiadaczami takiego dokumentu, który nie tylko będzie uprawniał do korzystania z oferty naszych gminnych instytucji, obiektów, atrakcji (za okazaniem karty skorzystamy na przykład z parku linowego, okażemy się nią także w autobusach komunikacji lokalnej), ale będzie także elementem identyfikującym z miejscem zamieszkania.

Niezbędna dla rodziców przedszkolaków

Karta Pomiechowska znajduje zastosowanie w pomiechowskim obiekcie przedszkolnym. Posiadaczem karty jest każdy rodzic i opiekun dziecka – jej użycie umożliwia wejście do części przedszkolnej budynku. Dokument jest wykonany w technologii zbliżeniowej, czyli aby karta zadziałała trzeba przystawić ją tylko do czytnika. Rodzice i opiekunowie otrzymają wniosek o wydanie karty podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w przedszkolu.

Ważne! By złożyć wniosek konieczne jest dostarczenie zdjęcia typu legitymacyjnego, które może być w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Brakujące dane lub zdjęcia można przesłać na adres mailowy: m.chojnacka@ppwwkra.pl