IMG_0208.jpg

Stypendium wójta za wyniki w nauce

W grudniu 2019 roku uchwałą Rady Gminy został utworzony lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z pomiechowskich szkół. Program stypendialny ma na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych uzdolnień, systematycznej pracy, rozwijania talentów i zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy. Program promuje pozytywne wzorce osobowe, a także dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku w trzech kategoriach: za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe lub naukowe a także za wysokie wyniki w nauce.