smieci_20220203114915.jpg

Rejestr działalności regulowanej

Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rejestr 08.04.2022r.-1.jpg [265.34 KB]