maszty_p.jpg
31.01.2024

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informujemy, że każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Pomiechówek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Pomiechówek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

UWAGA! Od 1 lutego 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wniosek można pobrać poniżej lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Pomiechówek (I piętro, pok. nr 13).