maszty_p.jpg
30.08.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP w zakresie jednostek A, B i C dla części wsi Błędowo

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 30 sierpnia 2023 r. do 21 września 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B i C dla części wsi Błędowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły wraz z załącznikami oraz formularzem do zgłaszania uwag są dostępne na stronie: https://pomiechowek.bip.net.pl/?a=1652.