maszty_p.jpg
24.11.2023

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

W dniu 28 listopada 2023 r. o godz.13:30 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematy posiedzenia:

  1. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2024 – 2045.
  3. Omówienie sprawozdania z działalności oświaty w Gminie Pomiechówek w roku szkolnym 2022/2023.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek.
  5. Sprawy różne.