maszty_p.jpg
07.02.2024

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

W dniu 09 lutego 2024 r. o g.13:00 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pomiechówek, gminie Pomiechówek.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stanisławowo, gminie Pomiechówek.
  8. Omówienie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stanisławowo, gminie Pomiechówek.
  9. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Pomiechówek za 2023 rok.
  10. Sprawy różne.