maszty_p.jpg
20.11.2023

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska

 W dniu 24 listopada 2023 r. o godz.14:00  w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Działalność pomiechowskiej oczyszczalni ścieków Mewa:
 • Ilość ścieków jaką może przyjąć oczyszczalnia,
 • Ilość ścieków przyjęta w latach 2018 – 2023 w rozbiciu na:
 1. ścieki ze strefy ekonomicznej,
 2. ścieki z reszty sieci kanalizacyjnej,
 3. ścieki z szambiarek,
 4. ścieki pozostałe, jeśli takie są (jakie),
 • jakie odcinki kanalizacji powstały w latach 2018 – 2023 i ile posesji podłączyło się do sieci, a ile nie,
 • jakie modernizacje urządzeń na oczyszczalni zostały wykonane w ostatnich 5 latach i co jest konieczne do pilnej modernizacji?
 • Ile i które zakłady odprowadzają ścieki szczególnie szkodliwe ( strefa i spoza strefy)?
 • Jaki jest koszt utylizacji ścieków szczególnie szkodliwych przyjmowanych przez oczyszczalnię w odniesieniu do ścieków bytowych z gospodarstw domowych?
 • Ile w sieci kanalizacyjnej jest punktów odbioru z wtłaczaniem ciśnieniowym, kto je serwisuje?
 • Czy wszystkie firmy na terenie gminy mają podpisane umowy na odbiór nieczystości płynnych,
 • Poza obszarem z siecią kanalizacyjną, które firmy generują ścieki szczególnie szkodliwe i czy ich odprowadzanie odbywa się do wspólnej zlewni?
 • Ilu pracowników pracuje na oczyszczalni, na jakich umowach, ilu jest wyspecjalizowanych (elektryk, automatyk, kierowcy obsługujący szambiarkę itp.)
 • Kiedy były prowadzone kontrole obiektu, udostępnienie komisji wniosków pokontrolnych.