maszty_p.jpg
10.01.2023

Nowy obowiązek dla przedsiębiorców - wybór metody opodatkowania

Początek roku dla przedsiębiorców oznacza konieczność wyboru metody opodatkowania. Zgodnie z przepisami, taką decyzję należy podjąć do 20 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy dochód. Dla osób kontynuujących działalność jest to więc 20 lutego.

Wnioski o zmianę wpisu w CEiDG można złożyć w Urzędzie Gminy. Poniżej załączamy wzór wniosku, który należy wypełnić.