maszty_p.jpg
18.03.2024

LVII Sesja Rady Gminy Pomiechówek

 W dniu 22 marca 2024 r. o godz. 8:15 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Pomiechówek.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 lutego 2024 r. i z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 23 lutego 2024 r.
 4. Sprawozdanie z działalności  Ochotniczych Straży Pożarnych w Pomiechówku i w Goławicach Pierwszych za 2023 rok.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pomiechówek za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej we wsi Pomiechówek, gminie Pomiechówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom we wsi Szczypiorno i Wymysły, gminie Pomiechówek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pomiechówek.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Drzazgowski