maszty_p.jpg
22.02.2024

LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pomiechówek

W dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 8:15  w sali konferencyjnej CIS odbędzie się LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pomiechówek

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/416/2024 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pomiechówek środków stanowiących fundusz sołecki.
  7. Zamknięcie sesji.