maszty_p.jpg
07.02.2024

LV Sesja Rady Gminy Pomiechówek

W dniu 13 lutego 2024 r. o godz.8:15 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Pomiechówek.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 29 grudnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Pomiechówek za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pomiechówek, gminie Pomiechówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stanisławowo, gminie Pomiechówek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stanisławowo, gminie Pomiechówek.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Drzazgowski