ZAN_5005.jpg
19.01.2023

Ostatnia szansa na złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla

23 listopada Gmina Pomiechówek podpisała umowę dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych ze Spółką WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach. Węgiel jest już w gminie. Ruszają procedury dystrybucyjne. Zachęcamy do składania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców. Druki dostępne są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Pomiechówek w wersji papierowej. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek pokój. nr 13 (I piętro) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /k806oezkgc/Skrytka_ESP. Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z ustawą gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i 1,5 tony węgla po 1 stycznia 2023 r. Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca to 2 000 zł brutto. Uwaga! Wniosek składamy maksymalnie na 1,5 tony do końca roku. Dostępne są trzy rodzaje sortymentów: ekogroszek/groszek, miał i orzech.

Zakup węgla po preferencyjnej cenie dostępny jest dla osób, które złożyły deklarację do CEEB i są uprawnione do dodatku węglowego.
Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez pracownika Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wynikach Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie. Następnie Wnioskodawca otrzyma dane niezbędne do uregulowania należności za zakup węgla (będzie ona zależna od liczby ton węgla, które chce zakupić zgodnie z danymi zawartymi we wniosku).

Uwaga! Wnioski o zakup węgla po preferencyjnych cenach można składać maksymalnie do końca stycznia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla na konto Gminy Pomiechówek nr: 92 8011 0008 0020 0200 0273 0001 ­ BS w NDM. O/POMIECHÓWEK w tytule wpisując: 

"Wyroby węglowe", rodzaj asortymentu: orzech lub ekogroszek/groszek, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.

Wpłat można dokonać  przelewem lub gotówką w Banku Spółdzielczym (bez dodatkowych opłat).

Po zaksięgowaniu wpłaty z Wnioskodawcą skontaktuje się pracownik Urzędu, w celu ustalenia terminu odbioru węgla. Wnioskodawca, który dokona zakupu preferencyjnego paliwa stałego, obowiązany jest do jego odbioru, na swój koszt, ze wskazanego przez Gminę miejsca zlokalizowanego przy ul. Koralowej 13 w Pomiechówku. Zgłaszając się po odbiór węgla należy pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia zapłaty. Gmina będzie prowadziła dystrybucję paliwa stałego za pośrednictwem Spółki PPW „WKRA” Sp. z o. o., sukcesywnie, w ramach przydzielanych dostaw. Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za jakość  i ilość dostarczanego węgla. Dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają. Węgiel nie będzie workowany. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 765 27 22.

Informacje dot. usług transportowych świadczonych przez PPW WKRA Sp. z o.o. w ramach dystrybucji paliwa stałego. 

 

ZAN_5005.jpg [2.40 MB]

Inne aktualności

Więcej  aktualności o: Przejdź do strony z aktualnościami
 • 1 (1).JPG
  24.01.2023
  Ostatnie wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury
  W ostatnich dniach sala teatralno-kinowa pękała w szwach. To wszystko za sprawą niezwykle utalentowanej młodzieży z naszej gminy. W sobotnie południe Klub Małego Melomana podsumował kolejny rok funkcjonowania podczas koncertu noworocznego. W poniedziałkowe popołudnie młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zabrała nas w świat poezji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obu wydarzeń!
 • TLO_1_allegro.jpg
  24.01.2023
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra ponownie!
  Już 29 stycznia 2023 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31. Tegoroczna zbiórka charytatywna pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych” przeznaczona zostanie na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy.
 • 120160135_385531262841511_2678458949147921712_n.jpg
  03.01.2023
  Dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych
  Wzorem lat ubiegłych, gmina Pomiechówek planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Program będzie realizowany w przypadku pozyskania przez gminę środków zewnętrznych. Zachęcamy do udziału w akcji.