kościół św. Anny.jpg
26.04.2023

Majowe uroczystości

Narodowe Święto Trzeciego Maja obchodzimy na pamiątkę uchwalenia polskiej konstytucji przez Sejm Czteroletni w 1791 r. Polska, trzeciomajowa Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się wzorem dla innych państw. To cywilizacyjne osiągnięcie obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważna karta wspólnej historii Polski i Litwy. Symbol wolności i powód do dumy dla każdego z nas. Serdecznie zapraszamy do wspólnych obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji, w ramach których 3 maja 2023 r. o godz. 9:00 w kościele św. Anny w Pomiechowie zostanie odprawiona uroczysta msza święta. 

Zapraszamy poczty sztandarowe. 

Inne aktualności

Więcej  aktualności o: Przejdź do strony z aktualnościami