Załatw sprawę

Kontakty

11-12-2013

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Magdalena Swoch-Goździkowska - inspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 19,
Mariusz Jackiewicz - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21,
Wanda Karabin - główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
tel.: 22 765 27 12,

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Małgorzata Zakolska -  kierownik, tel.: 22 765 27 39
Ewa Drzazgowska - inspektor ds. inwestycji
Piotr Mychliński - inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20,
Małgorzata Rosiak-Prusińska - inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20, przetargi@pomiechowek.pl

Wydział Budżetu
Kamila Gronczewska, skarbnik gminy
tel.: 22 765 27 14,
Elżbieta Kiliś - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Wiesława Witkowska - inspektor ds. budżetu
tel.:22 765 27 13,
Anna Latkowska - podinspektor ds. budżetu i płac
tel.: 22 765 27 13,
Maria Strzelczak - podinspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 15,


Wydział Finansów

Elżbieta Kiliś - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Jadwiga Brzozowska - inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17,
Janina Liwska - referent ds. podatków
tel.: 22 765 27 16,
Elżbieta Drzazgowska - inspektor ds. podatków i opłat
tel.: 22 765 27 16,
Beata Smardzewska, inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17,

Wydział Organizacji, Oświaty i Kadr
Agnieszka Kleniewska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 24;
Bożena Śliwińska - główny specjalista ds. oświaty
tel.: 22 765 27 30,
Magdalena Pawlak - referent ds. kancelaryjnych
tel.: 22 765 27 24,


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Agnieszka Szajna -  kierownik wydziału
Małgorzata Rosłońska - zastępca kierownika
Sylwia Małachowska - referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
Krzysztof Bieńkowski - pracownik pomocniczy i obsługi
Justyna Karasiewicz - pracownik pomocniczy i obsługi
tel.: 22 765 27 22


Wydział ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Rozliczeń i Audytu
Monika Piłkowska-Końska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 31,
Katarzyna Tybuchowska - specjalista ds. rozliczania środków zewnętrznych
tel.: 22 765 27 31,

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Jolanta Rateńska - inspektor ds. obywatelskich
tel.: 22 765 27 11,

Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Agnieszka Ujazda-Miedza - główny specjalista ds. komunikacji społecznej
tel.: 22 765 27 23,

Urząd Stanu Cywilnego
Maria Kosela - kierownik
tel.: 22 765 27 18,

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła

tel.:22 765 27 28,

Biuro Rady
Teresa Leszczyńska - inspektor ds. obsługi Rady Gminy
tel.: 22 765 27 26,

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń