Zabytki

Parafialny kościół rzymsko-katolicki z 1415 r., znacznie przebudowany w XVIII w., uszkodzony w czasie walk w 1939 r., i po wojnie odbudowany; należy do najciekawszych zabytków gminy. Jego architektura łączy wiele stylów począwszy od gotyku, poprzez renesans po barok. Kwadratowa wieża kościoła widoczna jest z daleka. Zwieńczona sygnaturką oraz kopulastym hełmem. Po przekroczeniu progu świątyni od razu mamy poczucie, że obcujemy z zabytkowym i wyjątkowym miejscem. Wnętrze kościoła posiada charakterystyczne łukowe arkady wsparte na przyściennych filarach. Ich autorami byli najprawdopodobniej włoscy architekci, ci sami, którzy przebudowywali kolegiatę w Pułtusku (Jan Baptysta z Wenecji).
Msze w kościele pw. św. Anny w Pomiechowie
dni powszednie: 7:15, 17.30, 18:00
niedziele: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Cerkiew prawosławna w Stanisławowie z dawnym cmentarzem prawosławnym przy drodze do Nowego Modlina.
Nabożeństwa w cerkwi pw. św. Aleksandry w Stanisławowie:
dni powszednie: 17:00
niedziela: 9:00 (od 1 czerwca do 31 sierpnia); 10:00 (od 1 września do 31 maja)

Forty Szczególnym obiektem historycznym jest zespół fortyfikacyjny twierdzy modlińskiej wraz z zewnętrznym systemem fortów. Jako zabytek architektury i inżynierii wojsk lądowych jest równocześnie szczytowym i jednym z ostatnich wzniesionych na świecie fortyfikacji bastionowych. Zwiedzanie fortu tylko z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu: Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin tel. 503 999 673.

Z kart historii
Najstarszą częścią gminy Pomiechówek jest wieś Pomiechowo, która w 1161 r. (jako Pomnychowo) została przez księcia Bolesława Kędzierzawego nadana na własność klasztorowi kanoników regularnych w Czerwińsku.W 1410 r. Pomiechówek był miejscem przemarszu wojsk litewsko-ruskich do głównego miejsca koncentracji z wojskami polskimi Władysława Jagiełły na polach pod Czerwińskiem. Parafia w Pomiechowie istnieje od początku dziejów tej wsi. W 1513 r. papież Leon X przyłączył probostwo w Pomiechowie do opactwa w Czerwińsku. Pierwotnie kościół nosił wezwanie św. Piotra i Pawła. W XVII w. drewnianą świątynię rozbudowano. Murowaną kaplicę  pod wezwaniem Różańca Św. ufundował ks. Jakub Szczypiorski, właściciel pobliskiego Szczypiorna. W latach 40-tych  XVII wieku wzniesiono murowany kościół, który konsekrował w 1649 r. biskup płocki Wojciech Tolibowski. Nowy kościół otrzymał za patronkę św. Annę.W czasie potopu szwedzkiego wojska szwedzkie w 1655 r. pokonały polskie pospolite ruszenie w bitwie na polach między Modlinem a Stanisławowem. Rok później założyły w pobliskim Modlinie obóz warowny, otoczony ziemnymi umocnieniami (tzw. Bukskansen), w którym przebywał król Karol X Gustaw. Pół wieku później okolice Pomiechówka ponownie stały się areną walk, w których brały udział wojska szwedzkie – tym razem króla Karola XII.  W 1806 r. do Pomiechówka dotarł cesarz Napoleon Bonaparte. Wojska francuskie stoczyły z Rosjanami zwycięską bitwę pod Czarnowem, która rozegrała się w nocy 23/24 grudnia 1806 r.  Sam Napoleon obserwował działania bitewne stojąc na dachu jednej z chałup.  W tym też roku doszło w Pomiechowie do wielkiego pożaru, w którym spłonęła cała wieś oraz kościół parafialny.

Po upadku powstania listopadowego gmina Pomiechówek stała się miejscem intensywnej akcji kolonizacyjnej organizowanej przez władze rosyjskie, w związku z wielką rozbudową pobliskiej Twierdzy Modlin. Car Mikołaj I rozkazał budowę w Stanisławowie cerkwi św. Aleksandry oraz osiedlenie z guberni pskowskiej prawosławnych osadników, których rozmieszczono w nowo urządzonych wsiach m.in: Kolonia Aleksandryjska, Szczypiorno, Kosewko, Wójtostwo.
W 1877 r. wybudowana została w Królestwie Polskim kolej nadwiślańska, której jedną ze stacji wybudowano nad Wkrą w Pomiechówku.
Na terenie gminy Pomiechówek władze rosyjskie wybudowały kilka fortów twierdzy modlińskiej. Do najważniejszych należą Fort II Kosewo i Fort III Pomiechówek. Oba pochodzą z lat 80-tych XIX wieku. Przed I wojną światową powstały kolejne tym razem betonowe forty m.in. w Goławicach, Czarnowie, Pomiechówku i Brodach (Carskim Darze). W sumie, na terenie gminy Pomiechówek znajduje się prawie 30% fortyfikacji Twierdzy Modlin.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej oddziały Armii Czerwonej na jedną noc zajęły dwa forty w pobliżu Pomiechówka (Carski Dar i Toruń), lecz zostały z nich wyparte przez oddziały gen. Aleksandra Osińskiego. Dopełnieniem sukcesów polskich wojsk w tym rejonie była zwycięska bitwa gen. Władysława Sikorskiego nad Wkrą z 15 sierpnia 1920 r.
Po odzyskaniu niepodległości Pomiechówek stał się atrakcyjną miejscowością wypoczynkową. Szczególnie upodobał sobie letnisko nad Wkrą przedwojenny premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski. Dzięki jego pomocy wybudowano w Pomiechówku szkołę podstawową oraz drogę we wsi Pomiechowo.

Tuż nieopodal za mostem w Pomiechówku, przy głównej ulicy (na skrzyżowaniu dróg do Nasielska i Serocka) znajduje się jedyny w okolicy pomnik św. Anny. Ufundowany w 1938 r. przez miejscowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Na pomniku widnieje inskrypcja autorstwa prezydenta RP Ignacego Mościckiego: „Dzieci Kochajcie i Szanujcie Matki Wasze. Miłością Rosną i Szlachetnieją Wasze Serca”. Pod nią zaś wezwanie do modlitwy: „Św. Anno Módl Się Za Nami”.
Podczas II wojny światowej tragicznie zapisał się w dziejach Pomiechówka Fort III. Początkowo, po klęsce wrześniowej pełnił funkcję więzienia dla okolicznych mieszkańców. Od lutego 1940 roku więzienie zostało przekształcone w obóz przesiedleńczy dla ludności z północnego Mazowsza. Następnie funkcjonował tu obóz getto dla Żydów z pobliskich miejscowości Nowego Dworu Maz., Płońska, Zakroczymia.

Na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie znajduje się kwatera żołnierzy poległych w bitwie nad Wkrą 1920 r. oraz obrońców Fortu III z września 1939 r.; we wsi Kikoły zaś cmentarz wojenny niemieckich żołnierzy poległych w I wojnie światowej.
    


 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl