Wydziały

Struktura organizacyjna Kierownictwo urzędu, wykaz wydziałów.

Struktura organizacyjna

Kierownictwo urzędu, wykaz wydziałów oraz samodzielnych stanowisk:
 

Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz, Tomasz Bielecki
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10


Zastępca Wójta Gminy Pomiechówek
Mariusz Łempicki
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10

Sekretariat
Magdalena Pawlak
Natalia Ochońko
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10

Skarbnik Gminy Pomiechówek
Kamila Gronczewska
tel. (22) 765-27-14

Sekretarz Gminy Pomiechówek
Bożena, Ewa Śliwińska
tel. (22) 765-27-30


Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Wanda Karabin – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 12, 
Mariusz Jackiewicz – podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21, 
Małgorzata Kowalska - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Tel.: 22 765 27 36, 
Dominika Jurka – podinspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 19, d.jurka@pomiechowek.pl
Paulina Ujazda - pomoc administracyjna

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Małgorzata Zakolska – kierownik wydziału,
tel.: 22 765 27 39, 
Ewa Drzazgowska – inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 
Piotr Mychliński – inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 
Monika Orzoł – specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 
Magdalena Strzelczak – podinspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, magdalena.strzelczak@pomiechowek.pl

Wydział Budżetu
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13, 
Wiesława Witkowska – inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 13, 

Wydział Finansów
Elżbieta Chrzanowska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,  
Jadwiga Brzozowska – inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17, 
Emilia Brodzińska – inspektor ds. podatków
tel.: 22 765 27 16, 
Adrian Cegliński - inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17, a.ceglinski@pomiechowek.pl
Kinga Jeznach – pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 17, kinga.jeznach@pomiechowek.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty
Marta Zawadzka – inspektor ds. oświaty
tel.: 22 765 27 30, 

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Kadr i Rady Gminy
Teresa Leszczyńska – inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
tel.: 22 765 27 26, 

Wydział Organizacji i Systemów Informatycznych
Magdalena Pawlak – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 24, m.pawlak@pomiechowek.pl
Natalia Ochońko – podinspektor ds. kancelaryjno-administracyjnych
tel.: 22 765 27 24, n.ochonko@pomiechowek.pl
Marcin Krzemiński – główny specjalista ds. informatyki
tel.: 22 765 27 32, marcin.krzeminski@pomiechowek.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Agnieszka Szajna – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 22, 
Małgorzata Rosłońska – zastępca kierownika
tel.: 22 765 27 22, 
Sylwia Małachowska – specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22,
Wiesław Patuła – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22, 
Justyna Kowalik – podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 22 765 27 22, 
Małgorzata Śiwińska – pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 22, m.siwinska@pomiechowek.pl

Wydział Projektów Rozwojowych
Monika Piłkowska-Końska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 31, 
Agnieszka Kleniewska – zastępca kierownika wydziału
tel.: 22 765 27 31, agnieszka.kleniewska@pomiechowek.pl
Martyna Makowska - podinspektor ds. rozliczeń funduszy zewnętrznych 
tel. 22 765 27 31, m.makowska@pomiechowek.pl

Wydział Turystyki i Rekreacji
Danuta Bolek - podinspektor ds. turystyki
tel.: 22 765 27 35, d.bolek@pomiechowek.pl
Magdalena Zakrzewska-Myć - podinspektor ds. turystyki
tel.: 22 765 27 35, m.zakrzewska@pomiechowek.pl
Monika Calak – podinspektor ds. działalności gospodarczej
tel.: 22 765 27 37, m.calak@pomiechowek.pl

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Agnieszka Ujazda-Miedza – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 23, 
Paulina Szymańska – podinspektor ds. promocji i marketingu
tel.: 22 765 27 23, p.szymanska@pomiechowek.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek

Anna Latkowska – inspektor ds. obywatelskich
tel.: 22 765 27 11,

Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
Justyna Oczak-Gajewska – kierownik
tel.: 22 765 27 18, 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła
tel.: 22 765 27 28,

Konserwator
Andrzej Kamiński
tel.: 22 765 27 28

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl