Wydziały / Urząd / Samorząd / Gmina Pomiechówek

Wydziały

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
 
Wanda Karabin - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 12, 
Mariusz Jackiewicz - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21, 
Magdalena Swoch-Goździkowska - inspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 19, 
 
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 
Małgorzata Zakolska  - kierownik wydziału, tel.: 22 765 27 39
Ewa Drzazgowska - inspektor ds. inwestycji
Piotr Mychliński - inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 
Monika Orzoł - inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20,  i  
Magdalena Strzelczak - podinspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 

 

Wydział Budżetu

Kamila Gronczewska, skarbnik gminy
tel.: 22 765 27 14,
Elżbieta Chrzanowska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Wiesława Witkowska - inspektor ds. budżetu
tel.:22 765 27 13,
Maria Strzelczak - podinspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 15,
Marta Bartczak - inspektor ds. budżetu
tel. 22 765 27 13,
Natalia Kazimierczak - inspektor ds. budżetu
tel. 22 765 27 13,


Wydział Finansów

Elżbieta Chrzanowska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13, 
Jadwiga Brzozowska - inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17, 
Beata Smardzewska - inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17, 
Emilia Brodzińska - inspektor ds. podatków
tel.: 22 765 27 16, 
Krystyna Majewska - specjalista ds. podatków
tel.: 22 765 27 16,Wydział Organizacji

Agnieszka Kleniewska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 24;  
Dorota Pękacka - zastępstwo na czas nieobecności kierownika
tel. 22 765 27 29,
Magdalena Pawlak - inspektor ds. kancelaryjnych,
Anita Gołuch - pracownik pomocniczy i obsługi
tel.: 22 765 27 24, 

 


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Agnieszka Szajna -  kierownik wydziału
Małgorzata Rosłońska - zastępca kierownika
Sylwia Małachowska - specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa, 
Krzysztof Bieńkowski - specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa,  
Justyna Karasiewicz - pracownik pomocniczy i obsługi,
tel.: 22 765 27 22

 

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozliczeń
 
Monika Piłkowska-Końska - kierownik wydziału

tel.: 22 765 27 31,
Katarzyna Tybuchowska - specjalista ds. rozliczania środków zewnętrznych
tel.: 22 765 27 31,
Marta Mostowska - inspektor ds. projektów i funduszy unijnych
tel.: 22 765 27 31,

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Anna Latkowska - inspektor ds. obywatelskich
tel.: 22 765 27 11,

Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Agnieszka Ujazda-Miedza - główny specjalista ds. komunikacji społecznej
tel.: 22 765 27 23, 
 
Urząd Stanu Cywilnego
Justyna Oczak-Gajewska - zastępca kierownika

tel.: 22 765 27 18,

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła

tel.:22 765 27 28,

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr
Teresa Leszczyńska - inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
tel.: 22 765 27 26,

Samodzielne stanowisko ds. oświaty
Marta Zawadzka - inspektor ds. oświaty
tel.: 22 765 27 30,  

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl