Wójt

Dariusz Tomasz Bielecki

tel.: 22 765 27 24,

Wójt Gminy Pomiechówek przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 8:00-14:00.

Dariusz Bielecki - wójt gminy Pomiechówek od 2006 r.

W okresie sprawowania kadencji skutecznie zrealizował kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, w dużej mierze wspartych pozyskanymi środkami europejskimi i dotacjami zewnętrznymi, m.in. budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, hali sportowej, przedszkola z Centrum Integracji Społecznej, parku linowego, nadrzecznej promenady, przebudowa biblioteki publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury z kinem. 

Otwarty na pomysły i oddolne inicjatywy mieszkańców, zachęcający do aktywności w pracy dla lokalnego środowiska, propagator idei samorządu zaangażowanego. Na przestrzeni ostatnich lat skutecznie buduje wizerunek Pomiechówka jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców, gości i inwestorów.

Ma 40 lat, prywatnie żonaty z Anną Bielecką, ojciec 9-letniego Piotrusia. Ekonomista w zakresie integracji europejskiej. Obecnie doktorant Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl