Wójt

Dariusz Tomasz Bielecki

tel.: 22 765 27 24,

Wójt Gminy Pomiechówek przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 8:00-14:00.

Dariusz Bielecki - wójt gminy Pomiechówek od 2006 r.

W okresie sprawowania blisko dwóch kadencji skutecznie zrealizował kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, w dużej mierze wspartych pozyskanymi środkami europejskimi i dotacjami zewnętrznymi, m.in. budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, hali sportowej, placów zabaw i miejsc rekreacji na terenach wiejskich oraz w 2012 r. przebudowa dróg lokalnych o wartości prawie 11 mln zł.

W 2013 r. rozpoczął realizację priorytetowego zadania, jakim jest budowa nowego, integracyjnego przedszkola – inwestycji, która ma realne szanse stać się Centrum Integracji Społecznej mieszkańców, a której wartość opiewa na kwotę ponad 17 mln zł. Wśród najbliższych planowanych zadań znajdują się również: przebudowa ośrodka zdrowia, biblioteki publicznej, budowa targowiska, nadrzecznej promenady wraz z kompleksowym rozwojem turystyki.

Otwarty na pomysły i oddolne inicjatywy mieszkańców, zachęcający do aktywności w pracy dla lokalnego środowiska, propagator idei samorządu zaangażowanego. Na przestrzeni ostatnich lat skutecznie buduje wizerunek Pomiechówka jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców, gości i inwestorów.

Ma 38 lat, prywatnie żonaty z Anną Bielecką, ojciec 7-letniego Piotrusia. Ekonomista w zakresie integracji europejskiej. Obecnie doktorant Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń