Sołectwa

W gminie Pomiechówek funkcjonuje 26 sołectw, na czele których stoją sołtysi, wspierani przez rady sołeckie i społecznych liderów. Znaczna część sołectw może pochwalić się nie tylko sprawnym gospodarowaniem funduszem sołeckim, ale również działalnością na rzecz aktywizacji swoich środowisk. W Wymysłach działa stowarzyszenie „Babiniec”, kultywujące lokalne tradycje, w Błędowie co roku organizowana jest Noc Świętojańska, w Szczypiornie w okresie letnim mieszkańcy spotykają się podczas festynu „Szczypiorniada”, zaś w Starym Orzechowie młodzi gromadzą się wokół stowarzyszenia „Młodzi dla wsi”.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może realnie wpływać na życie swojego sołectwa poprzez udział w zebraniach wiejskich. To tu zapadają decyzje o podziale środków w ramach funduszu sołeckiego.

Zobacz statuty sołectw

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl