Radni

Radni kadencji 2018-2023

Komisje Rady Gminy Pomiechówek kadencja 2018-2023
Komisja Rewizyjna
1.Grażyna Kiliś – przewodnicząca komisji
2.Marcin Ruciński - z-ca przewodniczącej komisji
3.Dorota Młyńska - Marcinowska

Komisja Skarg, wniosków i petycji
1.Artur Bonas – przewodniczący komisji
2.Dorota Młyńska-Marcinowska – z-ca przewodniczącego komisji
3.Małgorzata Lewczuk
4.Iwona Sagatyńska
5.Zbigniew Pietrzak

Komisja ds.oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej
1.Małgorzata Lewczuk – przewodnicząca komisji
2.Zbigniew Pietrzak – z-ca przewodniczącej komisji
3.Beata Wyszyńska
4.Jan Drzazgowski

Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu
1.Iwona Sagatyńska – przewodnicząca komisji
2.Wioletta Śliwińska – z-ca przewodniczącej komisji
3.Andrzej Górecki
4.Andrzej Malasiewicz

Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług

1.Teresa Cieślińska – przewodnicząca komisji
2.Dariusz Radwański – z-ca przewodniczącej komisji
3.Artur Bonas
4.Małgorzata Leszczyńska

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl