Rada

W skład Rady Gminy Pomiechówek wchodzi 15 radnych. Przewodniczącym rady jest Jan Drzazgowski. W ramach rady działają komisje:

Komisja Rewizyjna

Grażyna Kiliś - przewodnicząca komisji

Marcin Ruciński - zastępca przewodniczącej

Dorota Młyńska

 

Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej

Małgorzata Lewczuk - przewodnicząca

Zbigniew Pietrzak - zastępca przewodniczącej

Beata Wyszyńska

Jan Drzazgowski

 

Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług

Teresa Cieślińska - przewodnicząca

Dariusz Radwański - zastępca przewodniczącej

Artur Bonas

Małgorzata Leszczyńska

 

Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu

Iwona Sagatyńska - przewodnicząca

Wioletta Śliwińska - zastępca przewodniczącej 

Andrzej Malasiewicz

Andrzej Górecki

 

Komisja skarg, wniosków i petycji

Artur Bonas - przewodniczący

Dorota Młyńska- Marcinowska - zastępca przewodniczącej 

Małgorzata Lewczuk

Iwona Sagatyńska

Zbigniew Pietrzak

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl