Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek o oszacowanie szkód

Wydanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów - wniosek

Pliki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty

Pliki do pobrania

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Pliki do pobrania

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt

Pliki do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (dotyczy osób fizycznych)

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń