Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów - wniosek

Pliki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Pliki do pobrania

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt

Pliki do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (dotyczy osób fizycznych)

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe wniosek 

Decyzje środowiskowe - karta przedsięwzięcia

Decyzje środowiskowe - karta przedsięwzięcia

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl