Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GEODEZJA: Podział nieruchomości - wniosek

GEODEZJA: Ustalenie numeru porządkowego - wniosek

GEODEZJA: Rozgraniczenie nieruchomości - wniosek

GEODEZJA: Wydanie zaświadczenia - wniosek

GEODEZJA: Stwierdzenie ostateczności decyzji - wniosek

GEODEZJA: Zrzeczenie się odwołania

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wypis i wyrys ze studium - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Zmiana przeznaczenia działki - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Stwierdzenie ostateczności decyzji - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - zaświadczenie o rewitalizacji z rodo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - zaświadczenie o rewitalizacji z rodo

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl