Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GEODEZJA: Podział nieruchomości - wniosek

GEODEZJA: Ustalenie numeru porządkowego - wniosek

GEODEZJA: Rozgraniczenie nieruchomości - wniosek

GEODEZJA: Wydanie zaświadczenia - wniosek

GEODEZJA: Stwierdzenie ostateczności decyzji - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wypis i wyrys ze studium - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Zmiana przeznaczenia działki - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu - wniosek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA: Stwierdzenie ostateczności decyzji - wniosek

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń