Wydział Finansów / Formularze i wnioski / Samorząd / Gmina Pomiechówek

Wydział Finansów

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Imformacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Wniosek o niezaleganiu w opłatach podatku

Dane o współwłaścicielach - załącznik do informacji/deklaracji

Deklaracje i informacje ważne od 1.07.2019

Podatek leśny - osoby prawne

DL-1
ZDL-1
ZDL-2

Podatek leśny - osoby fizyczne

IL-1
ZIL-1
ZIL-2
ZIL-3

Podatek rolny - osoby prawne

DR-1
ZDR-1
ZDR-2

Podatek rolny - osoby fizyczne

IR-1
ZIR-1
ZIR-2
ZIR-3

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

DN-1
ZDN-1
ZDN-2

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl