Wnioski Ośrodka Pomocy

Nowe druki wnioski na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku informuje, że będą obowiązywały nowe druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy tj. 2017/2018
 
Aktualnie dostępne wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązują do końca okresu zasiłkowego/świadczeniowego 2016/2017.
 

Wzór wniosku o pomoc

Wniosek o zasilek rodzinny

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Zaświadczenie z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wyskości skłądek na ubezpieczenia zdrowotne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Zaświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Wniosek o  becikowe

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciązy do porodu

Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny zawierające rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenia członków rodziny zawierajace informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o specjalny zasiłek opiekunczy

Wniosek o fundusz alimentacyjny

Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych

Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadzcenia członkó rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenia członkó rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Wniosek do świadczenia rodzicielskiego

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń